Kulttuuri

Suomeen 1800-luvulla asettuneet juutalaiset toivat mukanaan Itä-Euroopan ashkenasijuutalaisten kulttuuriperinteen.

1800-luvun lopulla juutalaisten kansallisen heräämisen myötä kulttuurielämä alkoi saada moninaisempia muotoja. Kuvaan tuli myös politiikka, erityisesti sionismi. Vuonna 1906 Helsinkiin perustettiin ensimmäinen kulttuuriyhdistys ja urheiluseura. Tuolloin toimi myös sionistinen yhdistys. Näiden yhdistysten toiminta laantui ensimmäisen maailmansodan aikana.

Itsenäisyyden ensivuosina Suomen juutalaisiin yhteisöihin perustettiin lukuisia kulttuuriin ja sionistiseen toimintaan keskittyneitä yhdistyksiä. Kulttuurin saralla toimi kuoroja, kirjallisuus- ja teatteriseuroja. Poliittisen aktiviteetin ja varojenkeruun lisäksi sionistiset yhdistykset järjestivät myös kulttuuritoimintaa, lisäksi monilla yhdistyksillä oli myös omat lehtensä.

Toisen maailmansodan jälkeen nuorella israelilaisella kulttuurilla ja erityisesti nykyheprealla oli vaikutusta kulttuuritoimintaan. Kulttuurisiteet Israelin kanssa tulivat keskeisiksi.