Historia

Suomen juutalaisten historia on verrattain lyhyt, sillä pysyvä juutalainen yhteisö muodostui vasta 1800-luvun puolivälissä, kun maahan tuli tsaarin armeijan juutalaisia sotilaita. Juutalaiset pysyivät Venäjän kansalaisia aina Suomen itsenäistymiseen saakka.

Itsenäisyyden aikana juutalaisten elinkeino- ja kulttuurielämä kohentui. Samanaikaisesti myös sionismi sai enenemässä määrin jalansijaa. Toisessa maailmansodassa Suomen juutalaiset taistelivat muiden suomalaisten kanssa isänmaansa puolesta. Vaikka Suomen juutalaiset itse välttyivät juutalaisten kansanmurhalta, niin maassa oleskelleita juutalaisia pakolaisia ja neuvostosotavankeja luovutettiin saksalaisille.

Suomen juutalaisten määrä on pysynyt pitkään jokseenkin samana, sillä lähes koko 1900-luvun se on ollut noin 1500 henkilöä. Tähän ovat vaikuttaneet Suomesta muutto ja assimilaatio, toisaalta Suomeen muutto Israelista ja Venäjältä.