Ihmiset

Suomen juutalaiset muodostivat varsin homogeenisen ryhmän, jolla oli yhteinen alkuperä, kieli ja tapakulttuuri. Valtaosa perheistä oli tullut Suomeen 1800-luvun jälkipuoliskolla Venäjän imperiumin juutalaisasutusalueen (engl. Pale of Settlement) alueelta.

Juutalaisten elämän varjopuoli oli autonomisen ajan Suomessa toimeentulon ja elinolojen epävarmuus. Karkotusten ja tiukkojen juutalaislakien vuoksi monet joutuivat jättämään kotimaansa. Suvut olivat laajalle levittäytyneitä – perheenjäseniä ja lähisukulaisia saattoi elää niin Venäjällä kuin Amerikassakin.

Suomen juutalaisten arkiston valokuviin on taltioitunut paljon juutalaisten elämää. Jotkut Suomen juutalaisista ovat kirjanneet omaa ja perheensä historiaa kronikoihin ja muistelmiin. Nämä antavat arvokkaan lisän muun historiallisen aineiston ohella..