Inledning

Utställningen Fenno Judaica presenterar de finska judarnas historia och kultur under en tidsperiod på över 100 år med hjälp av dokument och fotografier från Finska judarnas arkiv. Det äldsta utställda dokumentet är från år 1850.

De Finska judarnas arkiv som bevaras på Nationalarkivet består av en ansenlig mängd dokument och över 4 000 fotografier på i huvudsak Helsingfors judiska trossamfundets århundraden. Utställningen presenterar även fotografier ur Åbo judiska församlings fotografisamling och enstaka dokument ur Nationalarkivets samlingar.

Utställningen har förverkligats med hjälp av ett bidrag från Finska Kulturfondens Leo och Regina Wainsteins stiftelse. Den svenska översättningen har delvis genomförts med hjälp av ett bidrag från Svenska Litteratursällskapet.

Litteratur