Trossamfunden

När de judiska soldaterna som kommit till Finland och avslutat sin värnplikt fick tillstånd att bosätta sig i landet, grundade de församlingar, varav de största var i Helsingfors, Åbo och Viborg. På 1800-talet fanns det en liten församling även i Tavastehus. Det autonomiska Finland begränsade judarnas bosättningsrätt och den gällde endast namngivna städer, vilka enligt förordningen från 1889 var, förutom de ovan nämnda, Tammerfors, Sortavala, Suistamo, Impilahti, Kuopio, Vasa och Fredrikshamn. Av dessa fanns det redan i början på 1800-talet i den sist nämnda, som tillhört Gamla Finland, ett trossamfund som formats av några judiska familjer.

När Viborg förlorades åt Sovjetunionen år 1944, grundade en del av det judiska trossamfundet i Viborg en församling till Tammerfors. Denna församling upplöstes år 1981 när största delen av dess medlemmar hade flyttat till Tammerfors.