Fenno-Judaica-utställningen är förverkligad i samarbete med Nationalarkivet.

Finska Kulturfonden har finansierat utställningsprojektet.

Svenska Litteratursällskapet har understött utställningens översättning till svenska.