KuvaJac Weinstein

Jac Weinsteins (1883-1976) heder-memoarer på svenska. Weinstein gick i Hirsch Itschok Segals heder som befann sig i samma gård som Bicur Cholims bönerum på Malmgatan 22. Utvalda sidor. Läs Jac Weinsteins memoarer »

KuvaMarina Einstein

Marina Einsteins häfte med glansbilder från krigsåren 1941-1942. Utvalda sidor.
Se Marina Einsteins häfte med glansbilder »

KuvaDolly Katz

Dolly Katz (1942-1990) finska, svenska och hebreiska dagbok från åren 1955-1957. Utvalda sidor. Läs Dolly Katzins dagbok »

KuvaPerec Blaugrund

Perec Blaugrunds (1892-1964) anteckningar på jiddisch från ghettot i Lodz samt koncentrationslägren. Blaugrund flyttade till Finland efter kriget.
Läs Perec Blaugrunds memoarer »

KuvaSalomon Klass

Salomon Klass (1907-1985) svenskspråkiga krigsminnen Minnen från Vinterkriget och Fortsättningskriget 1939-1945. Utvalda sidor. Läs Salomon Klass memoarer »