Religion

Ursprungligen var de finska judarna Ashkenazi-judar från Östeuropa och deras religiösa inriktning var ortodox. Hasidismen, som var majoritetsinriktningen i Östeuropa, fick inget fotfäste i Finland även om det fanns några hasider i gemenskapen.

Den judiska gemenskapen i Finland på 1800-talet var strikt religiösa. Vardagen och helgen, Shabat, reglerades av många religiösa lagar och traditioner. De judiska soldaterna som ryckte ut från tjänstgöringen i ryska armén försökte arrangera det religiösa livet och skolningen av barnen så väl de kunde.

I början på 1900-talet kunde man notera sekularisering i främsta hand bland den unga generationen; många valde den sekulariserade sionismen som sin riktning. Under 1930-talet tillkom blandäktenskapen med kristna. Individen var ändå alltid fullvärdig medlem av gemenskapen, oavsett hennes livsåskådning.