Användarvillkor

Bruket av alla dokument, fotografier etc. vilka tillhör Finlands judiska arkiv eller Åbo judiska församlings samling kräver vederbörigt tillstånd. Material från Nationlarkivets övriga arkiv är fritt att användas.

Bruket av Finlands judiska arkiv som lagrats i Nationalarkivet kräver tillstånd av arkivinstitutionens generaldirektör. Bruket av material ur Befollkningsregistret samt personregister kräver tillstånd från Judiska församlingen i Helsingfors.

Frågor kring och brukstillstånd av material i bildarkivet vid Åbo judiska församling hänvisas till församlingen.

Anmärkningar och ärenden gällande upphovsrätten och personuppgifter hänvisas till Judiska församlingen i Helsingfors.