Kultur

Judarna som bosatte sig i Finland på 1800-talet hämtade med sig den Östeuropeiska ashkenazijudiska kulturtraditionen.

I slutet på 1800-talet vaknade den judiska nationalistiska känslan. I och med detta blev även kulturlivet mångsidigare och tog olika former, t.o.m. blev politik populärt, framför allt sionismen. Den första (finska judiska) kulturföreningen och idrottsföreningen grundades år 1906 i Helsingfors. I samma tider fanns det även en sionistisk förening. Föreningarnas verksamhet avtog under det första världskriget.

Under de första självständiga åren i Finland grundades en hel del olika föreningar med kulturella och sionistiska aktiviteter. Under den kulturella verksamheten lydde sångkörsverksamhet samt litteratur- och teatersällskap. Förutom politiska aktiviteter och anskaffning av medel arrangerade de sionistiska föreningarna också kulturverksamhet. Flera föreningar publicerade också tidningar.

Efter det andra världskriget påverkade den unga israeliska kulturen och framför allt den moderna hebreiskan kulturverksamheten. Kulturbanden till Israel blev starka.