Historia

De finska judarnas historia är relativt kort eftersom det stadigvarande judiska trossamfundet bildades först i medlet på 1800-talet när judiska soldater kom till landet i tsarens armé. Judarna förblev ryska medborgare ända tills Finland deklarerades självständigt.

Judarnas förvärvs- och kulturliv förbättrades under självständigheten. Samtidigt fick även sionismen ett starkare fotfäste. Under det andra världskriget kämpade de finska judarna sida vid sida med de övriga finnarna för sitt fosterland. Även om de finska judarna själv besparades judarnas holocaust, överläts judiska flyktingar och sovjetfångar som vistades i landet till tyskarna.

Mängden judar i Finland har redan länge varit någorlunda konstant, ca 1500 personer under så gott som hela 1900-talet. Mängden har påverkats å ena sidan av flyttning från Finland samt assimilation och å andra sidan flyttning till Finland från Israel och Ryssland.