SanatSelitys
ashkenazi (hebr.) jude som härstammar från judarna i de tyskspråkiga länderna (hebr. Ashkenaz) under medeltiden
ashkenazi-hebreiska hebreiska eller hebreiskt uttal som används av judar från Central- och Östeuropa
bar mitsva (hebr.) 'lagens son', pojke som uppnått den religiösa myndiga åldern (13 år)
bat mitsva (hebr.) 'lagens dotter' som uppnått den religiösa myndiga åldern (12 år)
Bar Kokhva (hebr.) 'stjärnans son'. Smeknamn för Simeon Bar Kozba som ledde den judiska revolutionen mot romarna 132-135.
Bicur Cholim (hebr.) 'besök hos de sjuka'. Namnet på sjukhjälpsföreningen som fungerar i Helsingfors
bima (hebr.) det podium i synagogan där toran läses
Chevra Kadischa (hebr.) 'det heliga brödraskapet', namnet på begravningssällskapet
diaspora (grek.) 'förskingringen', det judiska folkets förskingring bland övrigt folk
einikl (jidd.) 'barnbarn'
Einsatzkommando Finnland (saks.) Specialtrupper av nazist-Tysklands säkerhetspolis, vilka verkade i norra Norge och norra Finland under det andra världskriget med uppgift att eliminera de rasmässigt och ideologimässigt oönskade människorna
erets Israel (hebr.) 'Landet Israel', benämningen för Palestina före grundandet av staten Israel år 1948.
Gan Jeladim (hebr.) 'barnens trädgård', en barntidning som utkom i Helsingfors samt namnet på den judiska barnträdgården i Helsingfors
gefilte fish (jidd.) 'fylld fisk', den traditionella kalla förrätten som serveras under Shabat och helger
gehakte hering (jidd.) 'hackad (malen) sill', den traditionella kalla förrätten som serveras under Shabat och helger
gehakte leber (jidd.) 'hackad (malen) sill', den traditionella kalla förrätten som serveras under Shabat och helger
Gemilus Chasodim ve'’Hachnosas Kalo (ashkenasihebr.) förening i Helsingfors vars ordagranna uppgift var att bevilja lån utan ränta och bidra medellösa brudar
Hamerkas Hazioni b'’Finland (hebr.) 'Finlands sionistiska center', namnet på den sionistiska centralorganisationen i Finland
Hanuka (hebr.) åtta dagars fest som man firar till minnet av återinvigningen av templet i Jerusalem år 165 f.v.t.
hasidism (< hebr.) mystisk väckelserörelse som grundades av Israel Bal Shem Tov under 1700-talet
Hashomer Hatsair (hebr.) 'ung väktare', namnet på den vänstersionistiska föreningen som verkade i Åbo
Hatikva (hebr.) 'hoppet', namnet på Israels nationalsång
Hatchijo (ashkenasihebr.) 'återuppvaknande', namnet på litteratursällskapet och ungdomsföreningen som verkade i Helsingfors
Hazohar (hebr.) 'ljusgluggen', namnet på den högersionistiska föreningen som verkade i Helsingfors samt dess tidning
heder (hebr.) 'rummet', religiös småbarnskola
He-haluts (hebr.) 'pionjär', sionistisk organisation, vars mål var att skola sina medlemmar för att flytta till Israel
Hevra shas (hebr.) 'Talmudföreningen', namnet på den religiösa föreningen som verkade i Helsingfors
holocaust (grek.) 'att bränna helt och hållet', (spec.) judarnas förintelse under det andra världskriget.
homentash (jidd.) ett trekantigt bakverk som serveras på Purim och innehåller traditionellt vallmofrön
jad (hebr.) 'hand', lässticka som används vid Toraläsning.
jeshiva (hebr.) Talmudskola där man studerar judisk lag
Jewish Agency (eng.) en politisk institution som fungerade som regering för grundandet av staten Israel och som immigrationsorgan efter att staten Israel grundades
jiddisch ett judiskt, västgermaniskt språk som baserar sig på medelhögtyska och som påverkats starkt av de semitiska och slaviska språken. Jiddisch skrivs med hebreiska bokstäver
jortsait (jidd.) 'årsdag', dödsdagen av den hädangångna då bönen Kadish läses
Judiska Fruntimmers Välgörenhetsförening Namnet på föreningen som verkar i Helsingfors
judisk tyska en form av tyska språket med inflytande från jiddisch. Även f.d. benämningen av jiddisch.
kadish (hebr.) en bön till minnet av de hädangångna; på arameiska
Kadur (hebr.) 'boll', namnet på idrottsföreningen i Viborg
kameije (jidd.) 'amulett'
kapote (jidd.) lång kappa. Används speciellt av hasidjudarna
Kefir (hebr.) 'ungt lejon', namnet på scoutkåren i Helsingfors
Keren Hajesod (hebr.) 'grundfonden', organisation som grundades för att skaffa medel för att stöda staten Israel
Keren Kajemeth l'’Israel (hebr.) organisation som grundades år 1901. Det ursprungliga målet var att köpa land i Palestina för att kunna grunda judiska kolonier
keter (hebr.) 'krona', den kronformade dekorationen som ställs på torarullen
ketuba (hebr.) det tradionella äktenskapsavtalet; på arameiska
khevre (jidd.) 'förening', en religiös förening i ett traditionellt religiöst samfund
khumash (hebr.) de fem Moseböckerna. Det centrala ämnet man studerade vid de religiösa elementärskolorna
klezmer (jidd.) 'spelman, musiker', nuförtiden den musiktyp man spelar på judiska fester
Kodima (ashkenasihebr.) 'framåt', namnet på den sionistiska föreningen som verkade i Helsingfors.
kosher (hebr.) 'rent' enligt judisk lag och mat som får täras
lekhah mit vain (jidd.) 'honungskaka med vin', traditionell förplägning på judiska fester
luah (hebr.) kalender enligt judisk tidsberäkning
matza (hebr.) osyrat bröd som man äter under Pesah, den judiska påsken
makhzor (hebr.) bönbok för helgdagar
Makkabé (hebr.) namnet på idrottsföreningen som verkade i Åbo och dess tidning
Makkabi (hebr.) namnet på idrottsföreningen i Helsingfors samt den internationella judiska idrottsunionen
makkabiader De judiska idrottsföreningarnas internationella tävlingar. Arrangeras nuförtiden i Israel
mekhuteineste (jidd.) kvinnlig släkting till brudgummen eller bruden, spec. vid bröllop
mezuza (hebr.) 'dörrkarm', hölje som innehåller pergamentbit med texter ur toran. Fästs på dörrkarmen
mikve (hebr.) ritualbad
minjan (hebr.) minimi tio över 13-åriga judiska män, vilka behövs till bönestunden. I Helsingfors refererar minjan även till det lilla bönerummet i synagogabyggnaden
mitnagdim (hebr.) ursprungligen en religiös riktning som motsatte sig hasidismen och poängterade kunskap i Talmud
narinkka Slangord i Helsingfors. Refererade till torget där man handlade med begagnade kläder. Största delen av försäljarna var judar. Ordet härstammar från ryska na rynke 'på torget'
ner tamid (hebr.) 'det eviga ljuset', det evigt brinnande ljuset i synagogan
obuske nign (jidd.) 'Åbo melodi', uttrycket refererade till de melodierna som användes i Åbo under helgerna
Pale of Settlement (engl.) det område som år 1791 stipulerades åt judarna i västra delen av det ryska riket
parokhet (hebr.) gardinen framför den heliga arken i synagogan
Pesah (hebr.) den judiska påsken
pinkes (jidd.) bokföringsbok av en religiös judisk förening; register
Purim (hebr.) fest till åminnelse av att judarna i Persien blev räddade från förintelse under kung Xerxes period. På Purim läses Esters bok i synagogan
purimshpil (jidd.) en teaterpjäs som spelas på jiddisch under Purim; handlar bl.a. om händelserna i Esters bok
pushke (jidd.) 'sparbössa för insamling av medel till välgörenhet'
Shabat (>hebr.) f.d. sabbat på svenska. Vilodag från fredag kväll till lördag kväll
seder (hebr.) 'ordning', festmåltid under Pesakh-helgen
sidur (hebr.) 'bönebok'
SJUF (ruots.) Skandinaviska Judiska Ungdomsförbundet, grundat år 1932
sude (jidd.) festmiddag
sionismen den judiska nationalkänslan som vaknade i slutet på 1800talet och vars strävan var att grunda en egen stat för judarna
shkhita (hebr.) skäktning enligt judisk lag
sheitl (jidd.) den traditionella peruken som religiösa kvinnor bär
shidekh (jidd.) ett överenskommet äktenskap inom den judiska gemenskapen
shohet (hebr.) slaktare som slaktar nötkött och fjäderfä i enlighet med de judiska lagarna
shul (jidd.) synagoga
shtibl (jidd.) ett litet bönerum
stånd försäljningsbord, benämning för judisk försäljningsplats i Åbo
shtetl (jidd.) 'liten stad', stad som var historiskt bebodd av judar i Östeuropa
shtreimel (jidd.) en hatt tillverkad av sobel; användes av religiösa judiska män under Shabat och helgerna
Stjärnan namnet på den judiska idrottsföreningen i Helsingfors
talit (hebr.) 'bönesjal'
Talmud den viktigaste samlingen heliga texter vid sidan om toran
talmud tora (hebr.) religiös elementärskola som drevs av det judiska samfundet (heder).
tas (hebr.) 'sköld', silverplattan som hängs runt torarullen
tfilin (hebr.) läderhöljen och band som används vid morgonbönen om vardagar; innehåller texter ur toran
Tora (< hebr.) de fem Moseböckerna, den judiska lagen
tsitsit (hebr.) tofsarna i hörnen på bönesjalen
Ung WIZO (ruots.) en legendarisk Wizogrupp i Helsingfors som verkade årtionden
WIZO(eng.) Womens International Zionist Organisation, internationell sionistisk kvinnoorganisation