Människorna

De finska judarna utformade en tämligen homogen grupp som hade gemensamt ursprung, gemenspråk samt seder och bruk. Största delen av familjerna hade kommit till Finland på den senare halvan av 1800-talet från det Ryska imperiets judiska bosättningsområde (eng. Pale of Settlement).

Nackdelen i det judiska livet under Finlands autonomiska period var osäkerheten med utkomsten och i levnadsförhållandena. Flera människor måste lämna sitt hemland pga. utvisningar och strikta judelagar. Släkterna blev utspridda - familjemedlemmar och nära släktingar kunde vara bosatta såväl i Ryssland som i Amerika.

Mycket judiskt liv har lagrats på fotografier i det Finska judiska arkivet. En del av de finska judiska familjerna har skrivit ner sin egen samt familjens historia i krönikor och memoarer. Dessa ger ett värdefullt tillägg vid sidan om övrigt historiskt material.