Uskonto

Suomen juutalaiset olivat alkujaan Itä-Euroopan ashkenasijuutalaisia ja heidän uskonnollinen suuntautumisensa oli ortodoksinen. Itä-Euroopassa vaikuttanut hasidismi ei saanut jalansijaa Suomessa, vaikkakin yksittäisiä hasideja tiedetään yhteisössä olleen.

1800-luvulla juutalaiset yhteisöt Suomessa olivat tiukan uskonnollisia. Arkea ja pyhää, sapattia, säätelivät monet uskonnolliset lait ja perinteet. Venäjän armeijan palveluksesta vapautuneet juutalaiset sotilaat pyrkivät järjestämään uskonnollisen elämän ja lastensa koulutuksen parhaansa mukaan.

1900-luvun alussa oli huomattavissa maallistumista erityisesti nuoren polven parissa, monet valitsivat tiekseen sekulaarin sionismin. 1930-luvulla kuvaan tulivat myös seka-avioliitot kristittyjen kanssa. Huolimatta yksilön omasta maailmankatsomuksesta hän oli kuitenkin yhteisön täysivaltainen jäsen.